Nyhetsbrev från Ulvåkerbygdens fiberförening

Nyhetsbrev från Ulvåkerbygdens fiberförening

Fiberarbete vecka 33-35

Under vecka 33 och 34 kommer den blivande fiberkanalisationen märkas ut från Mårumskorset mot Ulvåker. El och telefonkablar kommer också att märkas ut.
Grävmaskinisterna har nu semester och återupptar grävningen vecka 35 från Mårumskorset mot Ulvåker.

Med vänlig hälsning
styrelsen

Grävning vecka 29-30 samt delfakturering av insats

Under vecka 29 grävs kanalisation från Skomakaregården till Ågårdsbo i Horn. Veckan därefter grävs området i Horn fram till och med Axtorp.
Från vecka 31 flyttas grävmaskinen till Mårumskorset för att gräva söder ut mot Ulvåker.

Fakturering av insatser under hösten 2016 kommer att ske med sista betaldatum 30 september och 30 november med 5000 kr per gång.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Information om grävning på egen tomt

Hej

www.ulvaker.se finns det nu information och blanketter om grävning på egen tomt.

PS. Ni missade väl inte artikeln i SLA?
http://sla.se/skovde/2016/06/29/har-borjat-grava-for-fiber-i

Nu är grävmaskinen igång!

Nu har anläggningen av fibernätet börjat. Första taget med grävmaskinen gjordes i tisdags den 21 juni i etapp 1 som går mellan Lunden och Mårums-korset. Arbetet under denna sträcka kommer att pågå under vecka 25-26. Etapp 2: Mårumskorset - Mårums Ås - Bårstorps festplast - Skomakaregården planeras nu och grävmaskinen kommer vecka 27-28. Sune och Johan kommer att kontakta alla fastighetsägare utmed sträckorna för att komma fram till bästa möjliga förläggning av fiberkabeln.

Nu bygger vi fibernätet!

Tisdagen den 17 maj var officiell byggstart för fibernätet i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening.
Vi har nu tecknat avtal med Eltel Networks Infranet AB som kommer att utföra totalentreprenaden att anlägga fibernätet med hjälp av underleverantören WLM Gräv. Grävningen kommer att påbörjas inom kort i de norra delarna av området och just nu pågår intensivt arbete med den slutgiltiga projekteringen. Eltel:s projektledare heter Johan Lundgren och fiberföreningens operativa
projektledare är Sune Svensson.

Kort information från Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

Hej!
Här kommer en kort information från Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening.

Hur går det med fibern?

Det är en fråga som vi får från många av föreningens medlemmar och här kommer en kort lägesrapport.
Nu har vi 194 medlemmar som totalt vill ha 220 fiberanslutningar.
Upphandlingen av enterprenör för grävningen av fiber gav bara ett svar så styrelsen beslutade att göra om upphandlingen. Den förnyade upphandlingen ligger nu ute och sista svarsdatum är 13 januari. Parallellt med detta har vi tagit fram ett underlag för upphandling av kommunikationsoperatör d v s det företag som ska ljussätta fibernätet. Denna upphandling börjar i mitten av januari.

Sidor

Prenumerera på RSS - Nyhetsbrev från Ulvåkerbygdens fiberförening