Nyhetsbrev från Ulvåkerbygdens fiberförening

Nyhetsbrev från Ulvåkerbygdens fiberförening

Nu pågår upphandling av fibernätet!

Upphandlingsunderlaget är nu klart och annonseringen ligger ute till och med 27 oktober då det är sista dagen för entreprenörer att lämna in anbud. Totalt har avtal för 192 st fastigheter tecknats för anslutning av fiber. Några av fastigheterna ska ha fler än en anslutning och därför har det totala antalet anslutningar har blivit 219 st.

Ytterligare överenskommelser kring samförläggning har också gjorts för kanalisation genom Ulvåker och vid Knutsborgarna, Mårums Ås.

Med vänlig hälsning
styrelsen för
Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

Nu börjar vi gräva för fiber!

Ulvåkersbygdens fiber kommer att göra en samförläggning med slang för fiber i de östra delarna av Ulvåker i samband med att elkabel byts ut. Detta arbete börjar vecka 34. I och med detta kan vi också säga att vi har börjat med det praktiska arbetet med att få fiber till Ulvåkersbygden.

Hej alla i Ulvåkersbygden!

I dagsläget är antalet medlemmar i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening 188 st.
Antalet tecknade fastighetsanslutningsavtal: 178 st.
Inom området finns ca 300 fastigheter med hus/fritidshus/industrier som kan vara aktuella för fiberanslutning. Vid den preliminära intresseanmälan var 240 st intresserade.
OM du eller din granne ännu inte har ansökt om medlemsskap och tecknat fastighetsanslutningsavtal så är det hög tid att göra detta!
Blanketter för medlemsansökan och anslutning finns på www.ulvaker.se

Kö i Ulvåker för att få fiber

Hej

Den 2 Juni fanns vi på plats i Altuna för att ta emot medlemsansökningar, fastighetsanslutningsavtal och markavtal. Intresset var stort och kön stundtals lång. Vi kommer uppdatera intressekartan med "pluppar" inom kort.

Lär mer på http://www.skovdenyheter.se/artikel/347144/tv-ko-i-ulvaker-for-att-fa-fiber

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Dags att teckna avtal

Ulvåkersbygdens fiberförening håller öppet för inlämning av fastighetsanslutningsavtal och markavtal
tisdagen den 2 juni kl 18-21 i Altuna bygdegård.
Sista dag för att teckna dessa avtal är 15 juni.

Båda avtalen finner du här:
http://ulvaker.se/?q=dokument

Om du inte har möjlighet att komma den 2 juni får du skicka/lämna båda exemplaren av de undertecknade avtalen till
Christina Raimund Olofsson, Åkleby Backliden, 541 91 Skövde

Information från Ulvåkerbygdens fiber

Hej
Ny information på ulvaker.se
Läs mer på http://ulvaker.se/?q=node/30

Nya dokument på ulvaker.se

Hej allihopa

Nu finns bla Fastighetsanslutningsavtalet på Ulvåker.se, läs gärna igenom detta innan årsmötet på tisdag
Dokumenten hittar ni på http://www.ulvaker.se/?q=dokument

Vi ses i Frösve Församlingshem tisdagen den 21' april kl 19:00!

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Kallelse till årsmöte i Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening

Härmed kallas fastighetsägare inom området för Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening till årsmöte.
Dag: tisdagen den 21 april 2015
Tid: kl 19.00
Plats: Frösve församlingshem
För att ha rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2015 på 200 kr är betald på
Bg: 300-5865 eller SWISH 1234595211

Sidor

Prenumerera på RSS - Nyhetsbrev från Ulvåkerbygdens fiberförening